Kategoria: Youtube

Youtube

Czy boimy się koronawirusa?

Ramona i Janek w obliczu pandemii koronawirusa. Najnowsze raporty WHO na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports Komunikat przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie koronawirusa: https://episkopat.pl/przewodniczacy-kep-o-koronawirusie-zachecam-duchowienstwo-i-wiernych-do-zachowania-zwiekszonej-ostroznosci/