Kategoria: Youtube

Youtube

Przedziwna przemiana Janka

Zapraszamy do obejrzenia przedziwnej przemiany Janka! Film jest częścią kampanii Fundacji Jednym Sercem, promującej czytanie Pisma Świętego. Zachęcamy również do wspierania inicjatyw Fundacji Jednym Sercem.Strona akcji: https://fundacja.jednymsercem.pl/przedziwna-przemiana/