Youtube

Przedziwna przemiana Janka

Zapraszamy do obejrzenia przedziwnej przemiany Janka! Film jest częścią kampanii Fundacji Jednym Sercem, promującej czytanie Pisma Świętego. Zachęcamy również do wspierania inicjatyw Fundacji Jednym Sercem.Strona akcji: https://fundacja.jednymsercem.pl/przedziwna-przemiana/